0862. 770077
Tượng Di Lạc Nhị Phúc
Tượng Di Lạc Nhị Phúc Tượng Di Lạc Nhị Phúc Tượng Di Lạc Nhị Phúc Tượng Di Lạc Nhị Phúc

Tượng Di Lạc Nhị Phúc

Giá gốc: 20.000.000 VNĐ
Giá bán: 18.000.000 VNĐ
Chất liêu: Gỗ
Kích thước: 100 cm
Vận chuyển: Miễn phí trong TP. HCM
Tượng Di Lạc Nhị Phúc
Gọi ngay: 0902 99.88.38