0862. 770077
 Tượng Di Lặc Gỗ Lim
 Tượng Di Lặc Gỗ Lim  Tượng Di Lặc Gỗ Lim  Tượng Di Lặc Gỗ Lim  Tượng Di Lặc Gỗ Lim

Tượng Di Lặc Gỗ Lim

Giá gốc: 20.000.000 VNĐ
Giá bán: 15.000.000 VNĐ
Chất liêu: Gỗ
Kích thước: 23 cm
Vận chuyển: Miễn phí trong TP. HCM
Gọi ngay: 0902 99.88.38