0862. 770077
Phật Bà Quan Âm
Phật Bà Quan Âm Phật Bà Quan Âm Phật Bà Quan Âm Phật Bà Quan Âm

Phật Bà Quan Âm

Giá gốc: 2.000.000 VNĐ
Giá bán: 200.000.000 VNĐ
Chất liêu: Gỗ
Kích thước: 100 cm
Vận chuyển: Miễn phí trong TP. HCM
Phật Bà Quan Âm
Gọi ngay: 0902 99.88.38